Dir.: Viktorie Lörinczová
www.cestajakozadnazesta.cz
Lukas Socha and Tomas Vanourek, lifelong friends from Plasy near Pilsen, set themselves a grand goal – to repeat the Eurasian voyage of two legends Jiří Hanzelka and Miroslav Zikmund from years 1959 – 1964, find at least 100 places and to document them in the same way as Z+H. Their `so far` life`s expedition dedicated to 100thbirthday of Miroslav Zikmund.
The travel documentary film follows Lukas and Tomas with time gaps in different parts of the world during their almost year-long travel set by 60 years old photos. It consists of authentic moments and scale of random situations and encounters. Through sincere spontaneity and their very humor we observe not only the process of seeking and finding, but also into their everyday routine, joys, hard times and very personal moments. In places like remote villages in Sumatra, rough mountains in Kamchatka or sacred burial grounds in India, young travelers are accompanied by not only local guides - king of cannibals among them, but also voiceless guides like river Ganges which flows with the Indians lifes narration.
Film`s premiere screening opened the international film festival Finále Plzeň and it is a full length debut of the director Viktorie Lorinczová.
//CZ//
Lukáš Socha a Tomáš Vaňourek, dlouholetí kamarádi z Plas u Plzně, si stanovili velký cíl - zopakovat euroasijskou cestu legend Jiřího Hanzelky a Miroslava Zikmunda z let 1959 - 1964 a najít minimálně 100 míst, která stejným způsobem jako ZH znovu zdokumentují. Svou životní výpravu uskutečnili na počest 100. narozenin Miroslava Zikmunda.
 
Celovečerní cestopisný dokumentární film zblízka sleduje Lukáše a Tomáše v časových rozestupech a na různých místech světa během téměř roční výpravy, jejíž směr určily fotografie staré 60 let. Skládá se z autentických momentů a škály náhodných situací a setkání. Skrze upřímnou spontánnost a humor jim vlastní nahlížíme nejen do procesu hledání a nacházení, ale i do jejich každodenní rutiny, radostí, těžkých chvil a velmi osobních momentů. Na místech, jako jsou odlehlé vesnice na Sumatře, surová pohoří na Kamčatce nebo posvátná pohřebiště v Indii, provází mladé cestovatele nejen místní průvodci jako například král kanibalů, ale také průvodci němí, jako je řeka Ganga, se kterou plyne vyprávění o životě Indů.

Film svou premiérou slavnostně zahájil festival Finále Plzeň.


Back to Top